Архива за фебруар, 2015

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА И ГИМНАЗИЈА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА И ГИМНАЗИЈА

четвртак, фебруар 26th, 2015

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА И ГИМНАЗИЈА

Тестови  за такмичење  ученика средњих  школа и гимназија  из историје биће састављани на основу:

1.     Одобрених уџбеника;

(ТАКО ДА СЕ НЕЋЕ НУЖНО ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА  НАЛАЗИТИ У СВИМ УЏБЕНИЦИМА. ВЕЋ У БИЛО КОМ ОД ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА)

2. Наставног  плана и програма

3.  Општих стандарда постигнућа у делу општеобразовних предмета за крај средњег образовања. 

4.На окружном (градском)  такмичењу ученици спремају и додатни део који је посвећен Првом светском рату.

Gradovo za gimnazije i srednje strucne skole I-IV o Prvom svetskom ratu

 

У тестовима се могу појавити фотографије, историјске или географске карте којих нема у уџбеницима.

 

Питања и задаци ће тематски, просторно и хронилошки пратити историјске феномене, појаве, личности  и догађаје о којима су ученици учили у оквиру наставног предмета историје.

 

Како би циљ изучавања наставног предмета историје био испуњен, наши ученици постали активни учесници у друштву, кроз разумевање историје створили критички однос према прошлости и садашњости, морамо и ми као њихови наставници и ментори стремити том циљу. Први корак ка постизању жељеног је проналажење правог места за све учеснике наставног процеса.

ГРАДИВО ЗА ТАКМИЧЕЊЕ СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА 2014-15

ГРАДИВО ЗА ТАКМИЧЕЊЕ СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА 2014-15

петак, фебруар 20th, 2015

gradivo za takmicenje srednje strucne skole 2014-15

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА

четвртак, фебруар 12th, 2015

ОПШТИНСКО   ТАКМИЧЕЊЕ

21.3.2015.   У 10:00
ОКРУЖНО   (ГРАДСКО)  ТАКМИЧЕЊЕ 18.4.2015.   У 10:00
ДРЖАВНО   ТАКМИЧЕЊЕ

10.5.2015.   у 11:00

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

четвртак, фебруар 12th, 2015

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ

8.3.2015. У 10:00

ОКРУЖНО (ГРАДСКО)  ТАКМИЧЕЊЕ

18.4.2015. У 13:00

ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ

17.5.2015. У 11:00

ГРАДИВО ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА 2014/2015.ГОДИНЕ

ГРАДИВО ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА 2014/2015.ГОДИНЕ

четвртак, фебруар 5th, 2015

gradivo za takmicenje osnovnih skola 2015

КАО И ПРЕДХОДНИХ ГОДИНА УЧЕНИЦИ ПОРЕД ГРАДИВА ИЗ УЏБЕНИКА НА ОКРУЖНОМ (ГРАДСКОМ)  ТАКМИЧЕЊУ СПРЕМАЈУ И ЗБИРКУ ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА.

ГРАДИВО ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ГИМНАЗИЈА 2014-15

ГРАДИВО ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ГИМНАЗИЈА 2014-15

среда, фебруар 4th, 2015

Pregled-gradiva-takmicenje-iz-istorije-srednje-skole-2015

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА

понедељак, фебруар 2nd, 2015

Тестови  за такмичење  ученика основних школа из историје биће састављани на основу:

1.     Одобрених уџбеника; (ТАКО ДА СЕ НЕЋЕ НУЖНО ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА  НАЛАЗИТИ У СВИМ УЏБЕНИЦИМА.ВЕЋ БИЛО КОМ ОД ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА)

2.     Кључних појмова за крај обавезног основног образовања;

3.     Стандарда за крај обавезног образовања.

 

Образовни стандарди-стандарди постигнућа за крај обавезног образовања у Републици Србији су дефинисани за 10 наставних предмета на основном, средњем и напредном нивоу. Стандарде је усвојио Национални просветни савет и објављени су у званичном гласилу „Службени гласник РС- Просветни гласник“ број 5/2010. Планирање и извођење наставе у складу са стандардима је законска обавеза.

 

У тестовима се могу појавити фотографије, историјске или географске карте којих нема у уџбеницима.

 

Питања и задаци ће тематски, просторно и хронилошки пратити историјске феномене, појаве, личности  и догађаје о којима су ученици учили у оквиру наставног предмета историје.

 

Како би циљ изучавања наставног предмета историје био испуњен, наши ученици постали активни учесници у друштву, кроз разумевање историје створили критички однос према прошлости и садашњости, морамо и ми као њихови наставници и ментори стремити том циљу. Први корак ка постизању жељеног је проналажење правог места за све учеснике наставног процеса.