Архива за новембар, 2015

СЕМИНАР ДРУШТВА ИСТОРИЧАРА

СЕМИНАР ДРУШТВА ИСТОРИЧАРА

петак, новембар 6th, 2015

Поштовани,

 

Обавештавамо вас да Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“ ове школске године организује   стручно усавршавање  наставника основних и средњих школа у складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласник РС“, бр. 13/12 и 31/12) и Правилником о стандардима компетенција за професију наставника и њиховог професионалног развоја („Службени гласник РС – Просветни гласник“, број 5 2011).

Програм стручног усавршавања под називом Имплементација стандарда у наставни процес налази се у Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2014/2015. и 2015/2016.  под редним бројем 144.  Траје један дан и реализује се кроз рад у пленуму и групи. За учешће на семинару наставници добијају уверење и 8 бодова и спада у компетенције К1. Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“  препознало је потребу наставника да прошире своја знања из области имплементације стандарда у наставни процес и да размене искуства из праксе. Тим поводом организују се семинари за наставнике основних и средњих школа и гимназија.Стандарди у образовању су важна и комплексна теме која пред наставнике ставља многобројне изазове. Оснаживање наставника на овом пољу је потреба и нужна.Потреба за додатном едукацијом јавља се пошто је извршена ревизија стандарда за крај обавезног образовања. Пред нама су и новоусвојени општи стандарди постигнућа у делу општеобразовних предмета за крај средњег образовања као и  стандарди постигнућа – образовни стандарди за крај првог циклуса обавезног образовања и васпитања.
Препоручујемо наш семинар, као вид размене искуства наставника и могућност за стицање нових знања о имплементацији стандарда у наставни процес. Током школске 2014/15.године одржано је 6 семинара и искустава наставника који су похађали семинар су била врло позитивна.Сматрамо да је семинар посебно користан наставницима у гимназијама и средњим стручним школама пошто они до сада нису имали искустава са применом стандарда а то им је законска обавеза од 2014.године. Предавачи на семинару су Бојана Стевановић и Саша Анђелковић.

Котизација за семинар, износи 2.500,00 динара. по учеснику.

Уколико сте заинтересовани за наведени семинар можете да нам се обратите на адресу drustvoistoricarasrbije@gmail.com  или на телефон 011/33 98 362, 064/4765-953.

Семинар се одржава 28.11.2015.године  у ОШ „ Змај Јова Јовановић“, Мештровићева 19, Вождовац, Београд.

ПРЕДСЕДНИК ДРУШТВА

Проф.др Момчило Павловић

КОНФЕРЕНЦИЈА Велики рат – мали човек у Великом рату

КОНФЕРЕНЦИЈА Велики рат – мали човек у Великом рату

недеља, новембар 1st, 2015

У недељу 1.новембра у просторијама Шесте београдске гимназије одржана је Друга Конференција о Великом рату у организацији Удружења наставника „Доситеј Обрадовић“.

Више о Конференцији на линку

https://velikirat.wordpress.com/

СЕМИНАР САВЕТА ЕВРОПЕ И МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ

СЕМИНАР САВЕТА ЕВРОПЕ И МИНИСТАРСТВА ПРОСВЕТЕ

недеља, новембар 1st, 2015

У Београду је 29.-30. октобра 2015. године одржан семинар Савета Европе и Министарства просвете и технолошког развоја  „Како помоћи наставницима да развијају потребне компетенције за наставу историје у дигитално време.Циљ семинара је развој дигиталних компетенција наставника и њихово професионално оснаживање за примену информационих комуникационих технологија у развоју наставе  предмета историје у основним и средњим школама. Семинару је присуствовало 37 наставника основних и средњих школа из целе Србије.

 

IMAG1243 IMAG1244 IMAG1237

 

ОДЛУКА О ДОДЕЉИВАЊУ СТИПЕНДИЈА

ОДЛУКА О ДОДЕЉИВАЊУ СТИПЕНДИЈА

недеља, новембар 1st, 2015

З А П И С Н И К

 

са седнице комисије Друштва историчара Србије „Стојан Новаковић“ која има задатак да предложи кандидате-ученике основних школа дародавцу стипендије: Школи страних језика „Ђуро Салај“ која је за победнике републичких такмичења обезбедила стипендију која се састоји од бесплатног похађања општег курса страних језика у групној настави.

Дародавац додељује једну стипендију.

 

На позив ДИС-а пријавила су се двоје ученика основних школа:

 

1. Александра Антонијевић, ОШ „Драгојло Дудић“

2. Виктор Паликућа, ОШ „Дринка Павловић“

 

Оба кандидата су учесници и освајачи Првог места на републичком такмичењу из историје за ученике основних школа које је одржано у Крупњу 16.05.2015.године.

Оба кандидара су носиоци „Вукове дипломе“ и ђаци генерације у својој школи.

Критеријум за доделу стипендије је број награда –диплома за освојена места (од првог до трећег) на свим новоима такмичења од петог до осмог разреда пријављених кандидата.

На основу увида у достављене дипломе утрвђено је :

 

Виктор   Паликућа,

ОШ „Дринка Павловић“

Александра   Антонијевић,

ОШ „Драгојло   Дудић“

Пети разред:1. место на општинском такмичењу

Шести разред:

1. место на општинском такмичењу

учествовање на градском такмичењу

Седми разред:

1. место на општинском такмичењу

3. место на градском такмичењу

3. место на државном такмичењу

Осми разред:

2. место на општинском такмичењу

1. место на градском такмичењу

1. место на државном

такмичењу

 

Пети разред:2. место на општинском такмичењу

Шести разред:

1. место на општинском такмичењу

2. место на градском такмичењу

Седми разред:

2. место на општинском такмичењу

2. место на градском такмичењу

1. место на државном такмичењу

Осми разред:

1. место на општинском такмичењу

2. место на градском такмичењу

1. место на државном такмичењу

На основу утврђеног Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“ ПРЕДЛАЖЕ дародавцу Школи страних језика “Ђуро Салај” оба кандидата:

 

 Александру Антонијевић, ОШ „Драгојло Дудић“

 Виктора Паликућу, ОШ „Дринка Павловић“

 

 

обзиром да се ради о изузетно успешним ученицима и  сматрајући да је на основу датог предлога суверено право дародавца да изврши ужи избор између кандидата и одлучи коме од њих ће даровати стипендију.

 

Трочлана комисија у саставу: Драгана Миладиновић, Бојана Стевановић и Саша Анђелковић извршила је увид у конкурсну документацију кандидата за награду. Доказ о постигнутим резултатима су дипломе и записници са такмичења.

 

Чланови Комисије:

1. Саша Стевановић, члан ДИС-а и координатор за основне школе

 

2. Бојана Стевановић, руководилац Градског актива Београда

 

3. Драгана Миладиновић, секретар ДИС-а

 

 

ПРЕДСЕДНИК ДИС-а

                                                                                       Проф.др Момчило Павловић