Архива за јануар, 2016

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ ШКОЛА

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ ШКОЛА

недеља, јануар 31st, 2016
ОПШТИНСКО   ТАКМИЧЕЊЕ 20.3.2016.   У 10:00
ОКРУЖНО   (ГРАДСКО)  ТАКМИЧЕЊЕ 16.4.2016.   У 10:00
ДРЖАВНО   ТАКМИЧЕЊЕ 07.5.2016.   у 11:00

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 2016.

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 2016.

недеља, јануар 31st, 2016

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ

6.3.2016.. У 13:00

ОКРУЖНО (ГРАДСКО)  ТАКМИЧЕЊЕ

23.4.2016.. У 13:00

ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ

22.5.2016.. У 11:00

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА

недеља, јануар 31st, 2016

Тестови  за такмичење  ученика основних школа из историје биће састављани на основу:

1.     Одобрених уџбеника; (ТАКО ДА СЕ НЕЋЕ НУЖНО ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА  НАЛАЗИТИ У СВИМ УЏБЕНИЦИМА.ВЕЋ БИЛО КОМ ОД ОДОБРЕНИХ УЏБЕНИКА)

2.     Кључних појмова за крај обавезног основног образовања;

3.     Стандарда за крај обавезног образовања.

 

Образовни стандарди-стандарди постигнућа за крај обавезног образовања у Републици Србији су дефинисани за 10 наставних предмета на основном, средњем и напредном нивоу. Стандарде је усвојио Национални просветни савет и објављени су у званичном гласилу „Службени гласник РС- Просветни гласник“ број 5/2010. Планирање и извођење наставе у складу са стандардима је законска обавеза.

 

У тестовима се могу појавити фотографије, историјске или географске карте којих нема у уџбеницима.

 

Питања и задаци ће тематски, просторно и хронилошки пратити историјске феномене, појаве, личности  и догађаје о којима су ученици учили у оквиру наставног предмета историје.

 

Како би циљ изучавања наставног предмета историје био испуњен, наши ученици постали активни учесници у друштву, кроз разумевање историје створили критички однос према прошлости и садашњости, морамо и ми као њихови наставници и ментори стремити том циљу. Први корак ка постизању жељеног је проналажење правог места за све учеснике наставног процеса.