Архива за март, 2022

ОБАВЕШТЕЊЕ О КОРИШЋЕЊУ ЗБИРКЕ ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА

ОБАВЕШТЕЊЕ О КОРИШЋЕЊУ ЗБИРКЕ ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА

среда, март 23rd, 2022

Поред прегледа градива по разредима и темама истакнутом на сајту за такмичење, на свим нивоима, се користе и збирке историјских извора.

Ученици петог разреда за такмичење припремају и Збирку историјских извора за пети разред.

Ученици шестог разреда припремају и Збирку историјских извора за шести  разред, с тим неће бити питања из извора за Нови век. 

Ученици седмог  разреда припремају и Збирку историјских извора за седми разред, без тема које су програмом наставе и учења сада померене у шестом разреду. 

Ученици осмог  разреда припремају и Збирку историјских извора за осми   разред, без тема које су у  програмом наставе и учење сада померене у седмом разреду.

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

уторак, март 15th, 2022

ОБАВЕШТЕЊЕ

ОРГАНИЗАТОР ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ ИСТОРИЈЕ ЗА УЧЕНИКЕ ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА ЗА ГРАД БЕОГРАД ЈЕ

 XII БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА 

АДРЕСА: ВОЈВОДЕ СТЕПЕ 82, 

КОНТАКТ: 0112469821
КОНТАКТ ОСОБА Проф. Петар Панић