ГРАДИВО ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА 2015/2016.ГОДИНЕ

Pregled gradiva za osnovne skole 2016

КАО И ПРЕДХОДНИХ ГОДИНА УЧЕНИЦИ ПОРЕД ГРАДИВА ИЗ УЏБЕНИКА НА ОКРУЖНОМ (ГРАДСКОМ)  ТАКМИЧЕЊУ СПРЕМАЈУ И ЗБИРКУ ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА.