ОБАВЕШТЕЊЕ – ИЗЈАВА

Ученици који се такмиче дужни су да попуне и потпишу  образац изјаве о коришћењу личних података (у прилогу) и предају наставнику пре почетка такмичења.

Преузмите и попуните изјаву