ОБАВЕШТЕЊЕ – ШКОЛЕ ДОМАЋИНИ ДРЖАВНОГ ТАКМИЧЕЊА

ШКОЛА ДОМАЋИН ДРЖАВНОГ ТАКМИЧЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА

ОСНОВНА ШКОЛА “СВЕТИ САВА“ ПИРОТ
УЛ. САВЕ НЕМАЊИЋА 2  – 18300  ПИРОТ

ДИРЕКТОР – Марјан Ранчић

тел : +381 (10) 321-117

моб:  069-613584

office@svetisavapirot.edu.rs

http://svetisavapirot.edu.rs

***

ШКОЛА ДОМАЋИН ДРЖАВНОГ ТАКМИЧЕЊА ЗА УЧЕНИКЕ ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ СТРУЧНИХ ШКОЛА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА У ПИРОТУ

ТАКОВСКА 22  – 18300  ПИРОТ

ДИРЕКТОР – Братислав Димитријевић

моб:  061-1020341

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА – Катарина Ранчић

Тел 065-5460679

direktortsp@tsp.edu.rs

https://tsp.edu.rs