Обавештење за рангирање ученика петог и шестог разреда

Пети разред

Прво место 52-51
Друго место  50-49
Треће место  48-47

(уколико нико од такмичара нема 52-51 бодова,

прво место је такмичар  који има највише бодова

друго такмичар који има бод мање од првопласираног,

треће место су сви они коју имају 90%  освојених поена на тесту)

 

Шести разред

Прво место 48-47

Друго место  46-45

Треће место  44-43

(уколико нико од такмичара нема 48-47 бодова,

прво место је такмичар који има највише бодова

друго такмичар који има бод мање од првопласираног,

треће место су сви они коју имају 90%  освојених поена на тесту)