ОДЛУКА О ДОДЕЉИВАЊУ СТИПЕНДИЈА

З А П И С Н И К

 

са седнице комисије Друштва историчара Србије „Стојан Новаковић“ која има задатак да предложи кандидате-ученике основних школа дародавцу стипендије: Школи страних језика „Ђуро Салај“ која је за победнике републичких такмичења обезбедила стипендију која се састоји од бесплатног похађања општег курса страних језика у групној настави.

Дародавац додељује једну стипендију.

 

На позив ДИС-а пријавила су се двоје ученика основних школа:

 

1. Александра Антонијевић, ОШ „Драгојло Дудић“

2. Виктор Паликућа, ОШ „Дринка Павловић“

 

Оба кандидата су учесници и освајачи Првог места на републичком такмичењу из историје за ученике основних школа које је одржано у Крупњу 16.05.2015.године.

Оба кандидара су носиоци „Вукове дипломе“ и ђаци генерације у својој школи.

Критеријум за доделу стипендије је број награда –диплома за освојена места (од првог до трећег) на свим новоима такмичења од петог до осмог разреда пријављених кандидата.

На основу увида у достављене дипломе утрвђено је :

 

Виктор   Паликућа,

ОШ „Дринка Павловић“

Александра   Антонијевић,

ОШ „Драгојло   Дудић“

Пети разред:1. место на општинском такмичењу

Шести разред:

1. место на општинском такмичењу

учествовање на градском такмичењу

Седми разред:

1. место на општинском такмичењу

3. место на градском такмичењу

3. место на државном такмичењу

Осми разред:

2. место на општинском такмичењу

1. место на градском такмичењу

1. место на државном

такмичењу

 

Пети разред:2. место на општинском такмичењу

Шести разред:

1. место на општинском такмичењу

2. место на градском такмичењу

Седми разред:

2. место на општинском такмичењу

2. место на градском такмичењу

1. место на државном такмичењу

Осми разред:

1. место на општинском такмичењу

2. место на градском такмичењу

1. место на државном такмичењу

На основу утврђеног Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“ ПРЕДЛАЖЕ дародавцу Школи страних језика “Ђуро Салај” оба кандидата:

 

 Александру Антонијевић, ОШ „Драгојло Дудић“

 Виктора Паликућу, ОШ „Дринка Павловић“

 

 

обзиром да се ради о изузетно успешним ученицима и  сматрајући да је на основу датог предлога суверено право дародавца да изврши ужи избор између кандидата и одлучи коме од њих ће даровати стипендију.

 

Трочлана комисија у саставу: Драгана Миладиновић, Бојана Стевановић и Саша Анђелковић извршила је увид у конкурсну документацију кандидата за награду. Доказ о постигнутим резултатима су дипломе и записници са такмичења.

 

Чланови Комисије:

1. Саша Стевановић, члан ДИС-а и координатор за основне школе

 

2. Бојана Стевановић, руководилац Градског актива Београда

 

3. Драгана Миладиновић, секретар ДИС-а

 

 

ПРЕДСЕДНИК ДИС-а

                                                                                       Проф.др Момчило Павловић