ГРАДИВО ЗА ТАКМИЧЕЊЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА 2018

Pregled-gradiva-za-osnovne-skole-2018

КАО И ПРЕДХОДНИХ ГОДИНА УЧЕНИЦИ ПОРЕД ГРАДИВА ИЗ УЏБЕНИКА НА ОКРУЖНОМ (ГРАДСКОМ)  ТАКМИЧЕЊУ СПРЕМАЈУ И ЗБИРКУ ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА.