13. април. 2016

8.5.2016.
10:00

РАШКИ – Нови Пазар
Нови Пазар
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Стевана Немање 2
   

14.5.2016.
10:00

ПОДУНАВСКИ – Смедерево
Смедерево
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Горанска бб
   

21.5.2016.
10:00

ЗЛАТИБОРСКИ – Ужице
Ужице
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Немањина 52
   

28.5.2016.
10:00

СЕВЕРНОБАНАТСКИ – Кањижа
Кањижа
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Главни трг број 9
   

29.5.2016.
10:00

ЗАЈЕЧАРСКИ – Књажевац
Књажевац
Регионални центар за професионални развој запослених у образовању
Јове Курсуле 1