Обавештење

Молимо школе, чији су ученици 8. разреда освојили једно од прва три места на државном такмичењу 2024. да Друштву пошаљу јединствене образовне бројеве (ЈОБ) на мејл: drustvoistoricarasrbije@gmail.com.

Подаци су неопходни ради ажурирања и уноса у јединствену платформу Министарства просвете Моја средња школа.