ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

КАО И ПРЕДХОДНИХ ГОДИНА УЧЕНИЦИ  5-8.РАЗРЕДА ПОРЕД ГРАДИВА ИЗ УЏБЕНИКА НА ОКРУЖНОМ (ГРАДСКОМ)  ТАКМИЧЕЊУ СПРЕМАЈУ И ЗБИРКУ ИСТОРИЈСКИХ ИЗВОРА.