ПРОГРАМ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ДРЖАВНОГ ТАКМИЧЕЊА ГИМНАЗИЈА И СРЕДЊИХ ШКОЛА

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е   О   ДРЖАВНОМ ТАКМИЧЕЊУ

Т А К М И Ч  Е Њ У   И З    И С Т О Р И Ј Е

(гимназије и средње стручне школе)

 

У недељу, 10. маја 2015. године, у просторијама  ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНЕ ТЕХНОЛОШКЕ ШКОЛЕ У БЕОГРАДУ, ул. Љешка бр. 82 одржаће се Републичко такмичење из историје за ученике гимназија и средњих стручних школа.

ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА

недеља 10. мај 2015. године

10:00-10:30     Свечано отварање такмичења

10:30-11:00     Распоред  ученика-такмичара у учионице

11:00-12:00     Израда тестова

12:00-12:30    Шифровање тестова           

12:30-14:30     Преглед тестова (слободно време за разгледање града)

14:30- 15:00    Супервизија  

15:00                Објављивање прелиминарних резултата

15:15-16:00     Подношење жалби (приговора)

16:00-17:00    Разматрање жалби

17:00                 Објављивање коначних резултата

18:00                Свечана додела диплома  у холу школе

ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА
ТЕХНОЛОШКА  ШКОЛА

Београд, Љешка 82

Telefon/faks:  011/3555-054

ДРУШТВО ИСТОРИЧАРА СРБИЈЕ