ПРОГРАМ ДРЖАВНОГ ТАКМИЧЕЊА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИСТОРИЈЕ

УЧЕНИКА ОСНОВНИХ ШКОЛА СРБИЈЕ

Датум одржавања: 19. мај 2018. године

Домаћин: Основна школа „МИРОСЛАВ АНТИЋ

Место одржавања: Трогирска 20, ПАЛИЋ

 

ПРОГРАМ ТАКМИЧЕЊА

 

8:00 ДО 10:00 РЕГИСТРАЦИЈА ТАКМИЧАРА

10:00 ДО 10:30 СВЕЧАНО ОТВАРАЊЕ

10:30 ДО 11: 00 РАСПОРЕЂИВАЊЕ ТАКМИЧАРА ПО УЧИОНИЦАМА

11:00 ДО 12:00 ИЗРАДА ТЕСТА

12:00 ДО 12:30 РАЗВРСТАВАЊЕ ТЕСТОВА И ФОРМИРАЊЕ КОМИСИЈА ЗА ПРЕГЛЕДАЊЕ

12:30 ДО 14:30 ПРЕГЛЕДАЊЕ ТЕСТОВА

14:30 ДО 17:00 УНОС ПОДАТАКА И ПРВИ РЕЗУЛТАТИ

17:00 ДО 18:00 ПРИГОВОРИ И РАД ЖАЛБЕНЕ КОМИСИЈЕ

18:00 СВЕЧАНА ДОДЕЛА ДИПЛОМА И НАГРАДА