СЕМИНАР У КЊАЖЕВЦУ 29.МАЈА 2016.

Програм стручног усавршавања под називом Имплементација стандарда у наставни процес налази се у Каталог програма сталног стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника за школску 2014/2015. и 2015/2016.  под редним бројем 144.  Траје један дан и реализује се кроз рад у пленуму и групи. За учешће на семинару наставници добијају уверење и 8 бодова и спада у компетенције К1.

Семинар се одржава 29.маја 2016. године у  Регионалниом центару за стручно усавршавање Књажевац Јове Курсуле 1 19350 Књажевац Тел. +381 19 731 920 e-mail: rcsu.knj@gmail.com www.rcsuknj.com Уколико сте заинтересовани за наведени семинар можете да се обратите Регионалниом центару за стручно усавршавање Књажевац Јове Курсуле 1 19350 Књажевац Тел. +381 19 731 920

e-mail: rcsu.knj@gmail.com www.rcsuknj.com