Списак средњих школа – домаћина окружног такмичења

СПИСАК СРЕДЊИХ ШКОЛА – ДОМАЋИНА ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА

ШКОЛСКА УПРАВА НАЗИВ ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА НАЗИВ ШКОЛЕ ДОМАЋИНА ТАКМИЧЕЊА МЕСТО АДРЕСА ШКОЛЕ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ДИРЕКТОРА ШКОЛЕ
Ужице Историја ТШ „Радоје Љубичић“ Ужице Николе Пашића 17. Данијела Ненадић
Јагодина Историја ЕТШ “Славка Ђурђевић“ Јагодина Кнегиње Милице бб Горан Николић
Крагујевац Историја Прва крагујевачка гимназија Крагујевац Даничићева 1, Крагујевац Славица Марковић
Косовска Митровица Историја Техничка школа Кос.Каменица Косовска Каменица Цара Лазара бб Ненад Ђорђевић
Косовска Митровица Историја Е.Т.Ш „Михајло Пупин“ Приштина-Сушица Патријарха Павла бб Милан Димитријевић
Косовска Митровица Историја Средња школа Лепосавић Немањина 29/а Слађан Радовић
Краљево Историја Гимназија Рашка Милуна Ивановића 2 Јованка Луковић
Крушевац Историја Економско-трговинска школа Крушевац Чеховљева 1 Владимир Томашевић
Лесковац Историја Трговинско-угоститељска школа Лесковац Дубочица бб Драгана Иванчевић
Лесковац Историја Техничка школа Врање Булевар Авноја 2 Далибор Богдановић
ШУ НИШ Историја Гимназија Бора Станковић Ниш Вожда Карађорђа 27 Ненад Стефановић
ШУ НИШ Историја Угоститељско-туристичка школа Ниш Мајаковског бр.2 Драгана Минчић
ШУ НИШ Историја Економска школа Пирот Пирот Таковска 24 Марјан Ћирић
ШУ НИШ Историја Гимназија Прокупље Прокупље Ратка Павловића 20 Драгана Коцић
НОВИ САД Историја СТШ Никола Тесла Сремска Митровица Змај Јовина 29, Срем. Митровица Милисав Даничић
Пожаревац Историја Економско-трговинска школа Пожаревац Јована Шербановића 6 Сибинка Живановић
Пожаревац Историја Гимназија Смедерево Улица Слободе број 3
Александар Маринковић
Сомбор Историја Гимназија “ Вељко Петровић “ Сомбор Доситеја Обрадовића 2 Душан Мишковић
Сомбор Историја Средња економска школа „Боса Милићевић“ Суботица Ђуре Ђаковића 21 Имре Зомбори
Сомбор Историја Економска школа „Ваљево“ Ваљево Даничићева 1 Драган Тимотић
Зајечар Историја Гимназија“М.А.Бандера“ Мајданпек Велике ливаде 2, Мајданпек Потпара Горчило
Зајечар Историја Средња школа „Бранислав Нушић“ Сокобања Митрополита Михаила 5 Ана Милићевић
Зрењанин Историја Хемијско медицинска школа Вршац Стеријина 113 Снежана Илић
Зрењанин Историја Зрењанинска гимназија Зрењанин Гимназијска 2 Милан Радаковић
Зрењанин Историја Гимназија “ Дуашан Васиљев“ Кикинда Доктора Зорана Ђинђића 7 Мирјана Дражић
Зрењанин Историја Гимназија и стручна школа „Доситеј Обрадовић“ Нови Кнежевац Краља Петра I Карађорђевића 11 Ангела Фекете
Зрењанин Историја Гимназија „Урош Предић“ Панчево Игњата Барајевца 5 Зорица Помар
Зрењанин Историја Гимназија “ Душан Васиљев“ Кикинда Доктора Зорана Ђинђића 7 Мирјана Дражић
Зрењанин Историја Гимназија „Урош Предић“ Панчево Игњата Барајевца 5 Зорица Помар
Чачак Историја Економска школа Чачак Господар Јованова 1 Владан Ницовић