ОБАВЕШТЕЊЕ – ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ

ДРЖАВНО ТАКМИЧЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ ОСНОВНИХ И СРЕДЊИХ ШКОЛА 2020/2021.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“ и школске 2020/2021. организују такмичење за ученике основних и средњих школа. Такмичење се спроводи према усаглашеном календару са Министарством просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије и Стручним упутством.

Такмичење се организује из одобрених уџбеника и извора и распореда градива по нивоима такмичења који су доступни са сајту друштва:

http://www.drustvoistoricara.rs

Координатор такмичења за основне школе је професор Саша Анђелковић:  sashaa747@gmail.com

Координатор такмичења за гимназије је професорка Драгана Мишић: misic62@gmail.com

Коoрдинатор такмичења за Средње стручне школе је професорка Наташа Ђука:  djukana@gmail.com

За додатне информације обратите се секретару Друштва Драгани Миладиновић  и Немањи Митровићу на маил

drustvoistoricarasrbije@gmail.com

draganagagamiladinovic@gmail.com

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА ЗА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ

1. ОПШТИНСКО 21.03.2021. у 13:00  часова
2. ОКРУЖНО 11.04.2021. у 10:00 часова
3. РЕПУБЛИЧКО 25.04.2021. у 11:00 часова

 

КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА ЗА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ:

1. ОПШТИНСКО 27.02.2020. у 10:00 часова
2. ОКРУЖНО 20.03.2020. у 10:00 часова
3. РЕПУБЛИЧКО 23.05.2020. у 11:00 часова